Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จํากัด

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 25 กันยายน 2533 แต่เดิมได้ใช้การบริหารงานภายใต้ชื่อ บริษัท อุดมอินเตอร์ จํากัด จนถึงปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท บริษัทเปิดการดําเนินงานมานานกว่า 30 ปี ด้วยประสบการณ์ทางด้านทันตกรรม และเครื่องมือแพทย์ ด้วยเทคโนโลยี่อันทันสมัย พร้อมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้บริการแบบครบวงจร

รีวิวลูกค้า

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 25 กันยายน 2533 แต่เดิมได้ใช้การบริหารงานภายใต้ชื่อ บริษัท อุดมอินเตอร์ จํากัด จนถึงปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท บริษัทเปิดการดําเนินงานมานานกว่า 30 ปี ด้วยประสบการณ์ทางด้านทันตกรรม และเครื่องมือแพทย์ ด้วยเทคโนโลยี่อันทันสมัย พร้อมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้บริการแบบครบวงจร

Contact Us

ช่องทางการติดต่อ

บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จํากัด

80 ซอย พัฒนาการ 69 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
LineOA: @udomdental
Facebook: Udom Medical Equipment Co.,Ltd Thailand
Tel : 02-3201234, 085-3443444

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา