Show Results per page

Position Job Requirement

Sales Executive

สวัสดิการ
– เงินเดือน
– ประกันสังคม
– ประกันกลุ่ม
– อบรมสัมมนา
– งานเลี้ยงปีใหม่
– โบนัส (ตามผลประกอบการ)
– เบี้ยเลี้ยง
– เงินสงเคราะห์บุตรพนักงาน (ตามอายุงาน)
– เงินกู้ยืม
– วันลาพักร้อนตามอายุงาน
– วันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
– ชุดยูนิฟอร์ม

 

รายละเอียดของงาน
1.รับผิดชอบการขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายบริษัท
2.ขยายฐานลูกค้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3.สรุปรายงานการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา
4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดกรุงเทพมหานคร (10 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
บุคลิกภาพและหน้าตาดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ชอบงานท้าทาย มีไฟในการทำงาน
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
มียานพาหนะเป็นของตัวเอง (ใบขับขี่)

 

Apply Now

ช่างซ่อมบำรุง

รับสมัครงาน ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง

  • ทำงานซ่อมตามใบงานแจ้งซ่อมให้เสร็จตามกำหนด
  • งานติดตั้งเครื่องเอกเรย์ และซ่อมบำรุงทั่วไป
  • ออกปฎิบัติงานต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย
  • สรุปรายงานการทำงานประจำวัน
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชายเท่านั้น อายุ 27-35 ปี

  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
  • มีประสบการณ์ในสายงานซ่อมบำรุง ติดตั้งเครื่องมืออย่างน้อย 1ปี
  • มีบุคคลิกภาพที่ดี และมีใจรักงานบริการ
  • สามารถออกต่างจังหวัดได้
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
Apply Now