งานประชุม ICD Invisalign Symposium

งานประชุมดีดี speaker เก่ง มาถึงกรุงเทพ แบบนี้ รอไม่ได้แล้ว
เชิญลงทะเบียนได้เลยนะคะ
http://www.icdxv.com/registration/congress-registration/