งานประชุม Adhesives change your dental practice.

งานประชุมดีดี มาแล้ว วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
โรงแรม The Grande CentrePoint Terminal 21
สอบถามรายละเอียด เพื่อลงทะเบียนได้เลย 
Lecture รับ 50 ที่ Lecture + hands on
ลงทะเบียน 1,000 เพียง 30 ที่ มีสิทธิพิเศษ ที่พิเศษจริงๆ จาก อุดมเมดิคอลฯ