ภาพบรรยากาศ การเรียนโปรแกรม Sinus lift with Mactron Peizotome

ภาพบรรยากาศ การเรียนโปรแกรม Sinus lift with Mactron Peizotome
โดย พ.อ.ทพ.ธนกฤต นพคุณวิจัย
เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา
ขอขอบคุณผู้บรรยาย พ.อ.ทพ.ธนกฤต นพคุณวิจัย ที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้
และขอขอบคุณ คุณหมอนักเรียนทุกท่าน ที่ให้ความสนใจและไว้ใจ
มาร่วมเรียนรู้กับกับคอร์สเรียนดีๆที่ทางบริษัท Udom Medical Equipment Co.,LTD, ได้จัดขึ้น