udom

V-Primer For Precious Alloy สารรองพื้นสำหรับยึดติดกับโลหะมีค่า เงิน ทอง แพลตตินั่ม เพื่อเพิ่มแรงยึดติดให้สูงยิ่งขึ้น

      1.  ทำงานได้โดยใช้น้ำยาเพียงขวดเดียว  ไม่ต้องผสมและไม่ต้องมีขั้นตอนอื่นๆ

      2.  เพิ่มความแข็งแรงและความทนทานในการยึดติดเมื่อใช้ร่วมกับ Super-Bond C&B

      3.  เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดติดกับทองหรือโลหะมีค่า อื่นๆ รวมทั้ง Au/Ag/Pd Alloys  สำหรับ

– inlay, onlay, crown, bridge และอื่นๆ
– ยึดติดกับ bridge หรือ splint
– ใช้กับ post ประเภทโลหะมีค่า
– ใช้กับ full crownโลหะมีค่า
– ซ่อมแซมฟันภายในช่องปากด้วยการใส่วีเนียร์อะคริลิค หรือซ่อมแซมความเสียหายของ   ceramometal crown
– มีใบรับรองตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
– มีใบรับรองผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย

LineOA: @udommed
Facebook: udommedical equipment thailand
โทร: 02-320-1234 , 085-344-3444

รายละเอียดคุณลักษณะของสารรองพื้นสำหรับยึดติดกับโลหะมีค่า (V-Primer For Precious Alloy)

 1. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นสารรองพื้นสำหรับยึดติดกับโลหะมีค่าเช่น  ทอง เงิน  แพลตตินั่ม เป็นต้น และ สารรองพื้นมีสารประกอบหลักคือ Monomer “VTD”  ซึ่งพัฒนาขึ้นมาใหม่จาก Triazin-dithiol

 1. คุณสมบัติเฉพาะ
  • สามารถทำงานได้โดยใช้น้ำยาเพียงขวดเดียว ไม่ต้องผสมและไม่ต้องมีขั้นตอนอื่นๆเช่นการให้ความร้อน  หรือ tin-plating
  • เพิ่มความแข็งแรงและความทนทานในการยึดติดเมื่อใช้ร่วมกับ Super-Bond C&B
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดติดกับทองหรือโลหะมีค่า อื่นๆ รวมทั้ง Au/Ag/Pd Alloys สำหรับ

   – inlay, onlay, crown, bridge และอื่นๆ
   – ยึดติดกับ bridge หรือ splint
   – ใช้กับ post ประเภทโลหะมีค่า
   – ใช้กับ full crownโลหะมีค่า
   – ซ่อมแซมฟันภายในช่องปากด้วยการใส่วีเนียร์อะคริลิคหรือซ่อมแซมความเสียหายของ   ceramometal crown

 1. อุปกรณ์ประกอบ

3.1  V-Primer  3 ml

3.2  เอกสารคู่มือการใช้งานและข้อแนะนำในการใช้งานภาษาอังกฤษ

 1. มีใบรับรองตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
 2. มีใบรับรองผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย
 3. ผลิตภัณฑ์ : SUN MEDICAL CO.LTD. ประเทศญี่ปุ่น