udom

คลินิกทำฟัน และการค้นหาใน Google โดย หมอมด

ยุคนี้ แทบทุกคนเลือกและเปรียบเทียบสินค้าและบริการผ่าน Google ซึ่งส่วนนี้ เป็นส่วนสำคัญมากในการตัดสินใจเลือกสินค้าและบริการ คนไข้เรา เวลาเขาหาร้านทำฟันสักร้าน มีหรือจะไม่ใช้ Google

คนไข้ยุคนี้ล้วนหาข้อมูลและบริการจาก Google ทั้งนั้น

ถ้าคลินิกทำฟันเรา อยู่ใน Google ย่อมเป็นสิ่งที่วิเศษ เราจะมีลูกค้านัดหมายผ่านช่องทางนี้เพิ่ม ปกติคนเราจะใช้ Google ด้วยหลายเหตุผล เช่น

1. ใช้หาข้อมูลพื้นฐาน อาทิ เวลาเปิดปิดของธุรกิจ เบอร์โทร และเส้นทางเดินทาง

2. เปรียบเทียบราคา

3. ดูรีวิว ดูคุณค่ากับความน่าเชื่อถือ เป็นต้น

สำหรับคลินิกทำฟัน Google ขอให้คุณมีแค่ข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ ให้คนไข้ใช้เป็นช่องทางติดต่อ ก็ถือว่ามีประโยชน์แล้ว คิดซะว่า Google เป็นสมุดหน้าเหลือง ก็ยังดี ส่วนจะพัฒนาให้เป็นหน้าร้านหรือ integrate กับหลายๆ social และจะสร้าง value กับใช้เป็นช่องทางการตลาด ก็สามารถพัฒนากันไปได้