udom

การเปิดคลินิกทันตกรรมในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี

  1. หาจ้างบริษัทผู้รับเหมาที่ง่ายขึ้น ทั้งคนงานก่อสร้าง ตกแต่งภายใน แต่ควรเลือกจ้างผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์การทำคลินิกทันตกรรมมาก่อน เพราะงานท่อ งานไฟ สำหรับคลินิกทันตกรรมแตกต่างจากงานก่อสร้างทั่วๆ ไป
  1. ตึกเช่าดีๆ ในทำเลดีๆ มีให้เราเลือกเยอะขึ้น เพราะในช่วงที่เศรษฐกิจไม่มี อาจมีกิจการหลายกิจการที่ปิดตัวลง ทั้งรายเล็กรายใหญ่ จึงเป็นจังหวะที่ดีที่จะได้ที่ดีๆ มาเช่าหรือซื้อ ซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆ เลยทีเดียว
  1. วัสดุ อุปกรณ์ทันตกรรม หาซื้อง่าย เพราะบริษัทที่ขายวัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรมก็อยากทำยอดขาย โปรโมชั่นดีๆ ก็มีเยอะ เช่น ผ่อน 0% หรือจ่ายสดลดเพิ่ม ซื้อปุ๊ปได้ปั๊ป
  1. เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อวันที่เศรษฐกิจดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสอนพื้นฐานของพนักงาน ทั้งด้านวิชาการการบริการและระบบคลินิก
  1. คนตกงานเยอะ เราจึงมีโอกาสที่จะได้คัดเลือกผู้ช่วยและพนักงานทั้งคลินิกที่มีศักยภาพในราคาจ้างที่เหมาะสม