งาน TDA 2023 วันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 จัดที่เดิม Centara Grand @ Central Word ชั้น 22 บูธ 241-243 และ 248-250

งานประชุมวิชาการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ครั้งที่1/2566 “Advances in Orthodontics” วันที่ 6-7 กุมพาพันธ์ 2566 ที่ Centara Grand at Central World ชั้น 23

ขอเชิญคุณหมอทุกท่านร่วมลงทะเบียนเรียนในคลาส NEXT STEP OF BONE AUGMENTATION FOR DENTAL IMPLANT “Focused Approach And Technical Tips”